Köpvillkor Repamera

Köpvillkor Repamera AB

1. Parter

Dessa köpevillkor (”Köpevillkoren”) gäller mellan Repamera AB och dig som kund.

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort. Vår adress är;

Repamera AB
Knivgatan 8

21228 Malmö

Organisationsnummer 559097–3912.


2. Giltighet

Genom att genomföra ett köp via Repameras hemsida är följande avtal mellan kunden (dig) och Repamera bindande.


3. Konsumenttjänstlagen

Din beställning hos oss omfattas av konsumenttjänstlagen. Vi garanterar att lagningen/måttanpassningen utförs av professionella skräddare. Skräddaren utför tjänsten fackmässigt, vilket innebär det som normalt förväntas av ett proffs.

4. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. Bekräftelsen fungerar som ett kvitto och där finner du alla uppgifter om produkter, pris, frakttjänst, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post. Det är ditt ansvar att se till att e-postadressen är korrekt ifylld och att noggrant kontrollera orderbekräftelsen efter eventuella fel.


5. Garanti

Du som kund har 6 månaders garanti på de reparationer och måttanpassningar som vi utför. Garantin omfattar endast själva reparationen/måttanpassningen + 1 cm närområde. Eventuella skador som uppstår utanför detta området faller utanför vårt ansvar. Vi förstärker alltid extra yta runt själva skadan för att göra våra lagningar extra slitstarka. Garantin gäller inte om plagget använts/hanterats oaktsamt eller om det skadats av sådant som ett nytt motsvarande plagg hade skadats av.


6. Leverans

Leveranser sker i tre etapper.

 1. Du mottar ev. frakthandling enligt det fraktsätt du valde i kassan.
 2. Posta eller lämna in dina plagg till Repamera
 3. När arbetet är utfört skickar vi tillbaka plaggen eller kontaktar dig, beroende på valt fraktsätt.

Dina plagg är inte försäkrade och du får ingen ersättning av oss eller PostNord om de försvinner längs vägen. Om din försändelse försvinner längs vägen hjälper vi dig att leta efter försändelsen genom att göra en reklamation hos Postnord. Om försändelsen skickades med Postnords tjänst Varubrev så gör vi även en reklamation till Post & Telestyrelsen.

6.1. Leverans av frakthandling

 • Repamera-påsen skickas med Postnord som vanligt frimärkesbrev till adressen som angavs vid beställning. Påsen ska vara dig tillhanda inom 5 arbetsdagar från det att vi mottagit beställningen. Kontakta oss om påsen dröjer längre.
 • Fraktsätten "Skriv ut & posta själv" och "Express" innebär att du erhåller en länk för utskrift av A4-fraktsedel i beställningsbekräftelse-mailet.

Beställningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som angavs vid beställning. Mailet skickas från [email protected] Om du inte mottagit länk för utskrift inom den utlovade tiden ber vi dig dubbelkolla skräpposten och söka efter ”Beställningsbekräftelse från Repamera” innan du kontaktar oss.

6.2. Leverans av varor som skickas till oss

Vår hantering av din beställning räknas som påbörjad när fraktbolaget scannat försändelsen som avlämnad hos oss eller eventuell underleverantör. Detta i enighet med § 6 i Konsumentköplagen (1990:932).

6.3. Leverans efter utfört arbete

Vår normala leveranstid är 10 dagar från det att vi mottagit försändelsen från dig. Detta kan dock variera beroende på arbetsbelastning och yttre omständigheter. Vi aktiverar din order samma dag som vi mottar försändelsen och skickar ett mail till dig med rubriken "Dina plagg är mottagna - Repamera".

Försändelsen skickas tillbaka till dig med Postnord med någon av dessa två tjänster.

 • Paket som är mindre än 7cm i tjocklek skickar vi vanligtvis tillbaka med ”Postnord Varubrev 1a klass”, direkt till din brevlåda. Om paketet inte får plats i brevlådan hänger Postnord det på dörren.
 • Paket som är tjockare än 7cm skickas vanligtvis med tjänsten "Mypack Collect". Dessa paket går till det Postnord-ombud som är närmast adressen som angavs vid beställningen, eller annat ombud som du förvalt genom Postnords tjänster.

Vi tar inte ansvar för försvunna paket om det angivna telefonnumret eller adressuppgifterna inte tillhör beställare eller är felaktigt angivna.

Vår hantering av din beställning räknas som avslutad när försändelsen scannats som avlämnad hos ombud eller brevlåda efter utfört arbete, eller upphämtad hos oss. Detta i enighet med § 6 i Konsumentköplagen (1990:932).

Aktuella mått för Postnords Varubrev kan du se här.

Mer info om Konsumentköplagen kan du se här.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid är du välkommen att kontakta oss. Observera att Repamera inte ansvarar för eventuella förseningar, skador eller förkomna försändelser som orsakats av aktuellt fraktbolag.

7. Priser

Alla priser på hemsidan och i dessa Köpevillkor anges i SEK och är inklusive 12 procent moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Kostnader för olika fraktsätt:

 • ”Repamera-påse” kostar 99 kr och innefattar frimärkesbrev till din brevlåda, frakt från ombud till oss och slutligen returfrakt efter utfört arbete tillbaka till dig/ombud.
 • ”Skriv ut & posta själv” kostar 79 kr och innefattar frakt från ombud till oss och returfrakt efter utfört arbete tillbaka till dig eller postombud.
 • ”Avtal & samarbete” kostar 0 kr och får endast användas om du kommit överens med Repamera om detta.

8. Ångerrätt

I enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL 2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt. Avser distansavtalet en vara som tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten.

I ditt meddelande ska ditt namn, e-postadress, ordernumret samt vilka tjänster som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Konsumenten står för returfrakten. Returnera varan i originalförpackningen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera 300 kr för den kund som väljer att utnyttja fraktsedel trots avbruten order.

 • Ångerrätten gäller inte;Företag.
 • Om försändelsen som är kopplad till ordern har lämnats in hos Postnord-ombud eller direkt till oss.
 • Specialorder, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
 • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
 • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
 • För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

9.    Reklamation och klagomål

9.1. Besiktning

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle en lagning/måttanpassning ändå vara missad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. En lagning/måttanpassning kommer alltid att synas och för varje plagg görs en unik bedömning för att lagningen både ska bli subtil och slitstark (6 mån garanti).

Vi lagar plagg efter det meddelande som du skrivit när du gör beställningen. Vid måttanpassning ändrar vi måtten som du förmedlat till oss, antingen via meddelande eller genom senare mailkontakt. Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart till [email protected] efter att defekten har upptäckts.

9.2. Reklamation

Som konsument har du som huvudregel rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast efter att felet upptäckts. Repamera har bevisbördan för felet under garantitiden, därefter övergår bevisbördan på dig som kund att påvisa att felet uppkom till följd av en felaktig tjänst av Repamera. Du måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt. Vi har alltid rätt att laga eller avhjälpa en vara utan att behöva motivera detta.

Eventuella reklamationer ska meddelas till [email protected] I meddelandet ska du ange ditt namn, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om vi inte lyckas åtgärda felet återbetalar vi dig för den arbetskostnad vi debiterat i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid godkända reklamationer står vi för frakt. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att vårt arbete är korrekt utfört i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

10.    Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vid händelse av krig, naturkatastrof, eldsvåda, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse (force majeure) utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Repameras sida, som gör att Repamera ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska Repamera befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Överlag tas inte ansvar för eventuella förändringar av produkter eller produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.


11. Produktinformation

Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter.


12. Ändringar i Köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren.  Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. Köpvillkoren anses alltid accepterade i samband med ny order.


13. Tvist och lagval

Vid händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se här.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.


14. Cookies och GDPR

För information om hur vi hanterar cookies och personuppgifter hänvisar vi till vår Integritets- och Cookiespolicy.