Repameras Integritets- & Cookiepolicy

Repamera AB's Integritets- och Cookiepolicy

 1. Allmänna bestämmelser
  1. Denna sekretesspolicy innehåller information om hur Repamera (”vi”, ”oss”), med organisationsnummer 559097-3912 (”Repamera”) behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av webbsidan www.repamera.se samt vid utförd tjänst.

  2. Repamera värnar om din personliga integritet. Denna sekretesspolicy, som även täcker in vår dataskydds- och cookiepolicy, förklarar hur Repamera samlar in och använder dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av produkterna. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

  3. Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

  4. Repamera kan från gång till annan uppdatera denna integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår webbplats.

  5. Genom att använda Repamera accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår tjänst.

 2. Personuppgiftsansvar
  1. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
  2. Repamera är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig genom besök på vår hemsida samt genom de uppgifter som du lämnar i samband med medlemskap i Repamera.
  3. Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som exempelvis tillhör våra leverantörer eller annonsörer. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part bör du vara införstådd med att de har egna personuppgiftspolicys, och att Repamera inte har något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR-lagstiftningens uppdelning av ansvar här.

 3. Datainsamling
  1. All data samlas in för att tillhandahålla, utföra och förbättra Repameras tjänst. Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål som du kan läsa mer om nedan. Informationsinsamling sker främst i samband med att du genomför ett köp. Det kan också ske genom att vi samlar data på besökare på hemsidan för att förbättra hemsidan och tjänsten. Som huvudregel är de personuppgifter vi samlar in nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst på grund av lag, avtal eller administrativa, tekniska eller andra skäl. 

  2. För att kunna hantera din beställning, svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) och ta del av vårt nyhetsbrev och kampanjerbjudanden lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik Denna data samlar vi in för att uppfylla och upprätthålla avtal och med anledning av rättsliga förpliktelser. 

  3. Vi samlar även in så kallade användargenererade personuppgifter. Det avser uppgifter om din dator och mjukvara som unikt ID, din IP-adress, operativsystem, webbläsare, anslutningshastighet och internetleverantör. Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att hjälpa dig som kund hos Repamera. Denna data samlar vi in för marknadsföringsändamål.

  4. Repamera använder sig även av den så kallade Facebook-pixeln. Kodsträngen identifierar anonyma besökare på webbplatsen och matchar den data som kan identifieras om varje individ med den data som finns på varje användare på Facebook. Facebook avslöjar ingen personlig information om de enskilda individerna som samlats in via pixeln. Men Facebook ger Repamera möjlighet att se vad besökarna besökare har för generella intressen, demografiska status och så vidare. Denna data samlar vi in för marknadsföringsändamål.

 4. Datalagring
  1. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att  efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

  2. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna. Om du önskar utöva dina rättigheter enligt punkten 8, vänligen hör av dig till [email protected].

 5. Tredje part
  Repamera använder sig av ett flertal underleverantörer som personuppgiftsbiträde, det vill säga företag eller person som behandlar personuppgifter för vår räkning.
  1. Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som  lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.  Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos  betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet  och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är Klarna Checkout, Swish och Stripe.

  2. Repamera anlitar vissa tredjepartsleverantörer för tjänster såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar samt genomföra annan statistisk analys. Leverantörerna har tillgång till dina personuppgifter, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

  3. För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi  dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med  fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans.  E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med  fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är Postnord.

  4. Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och  e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder GetANewsletter för utskick av nyhetsbrev.

 6. Spridning av personuppgifter
  1. Repamera kommer att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

  2. Repamera kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

  3. Repamera strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES, men förbehåller sig för att de personuppgifter vi samlar in kan överföras till och lagras utanför EU/EES. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data kommer vi att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå som är adekvat och jämförbar med den nivå av skydd som erbjuds inom EU/EES.

 7. IT-säkerhet
  1. Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Vi använder oss av industristandarder som SSL (Secure Socket Layer)/TLS (Transport Layer Security) och envägs  hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert  sätt. Vi använder en svensk E-handelsplattform, Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.

  2. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

 8. Dina rättigheter
  1. Du har rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

  2. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter. Du har därmed rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

  3. Du har rätt att bli raderad. Du kan alltså begära att radera de personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Repamera från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer ifrån exempelvis bokförings- och skattelagstiftning och bank- och penningtvättslagstiftning.

  4. Du har rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling. Du kan kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas till exempel om du motsätter dig uppgifternas riktighet eller anser att insamlingen av personuppgifter inte sker på laglig grund.

  5. Du har rätt till invändning. Det innebär att du kan invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, till exempel i syfte att bedriva direkt marknadsföring.

  6. Du har rätt till dataportabilitet. Du kan alltså kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

   Vi ber dig kontakta oss via [email protected] om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter.

 9. Cookies
  1. Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Mer information kan man hitta på Post och Telestyrelsens hemsida.
  2. Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som du använder när du besöker webbplatsen. Cookies används för att underlätta och förbättra användandet och upplevelsen på vår webbplats och de kan innehålla personliga data. Cookies kan accepteras automatiskt av din webbläsare, men du kan ändra den inställningen på egen hand i din webbläsare. Du kan även ställa in så att din webbläsare frågar dig varje gång om du vill acceptera cookies eller inte.
  3. Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. De används under den tid du är aktiv på webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Vår webbplats kan också innehålla tredjepartscookies för att kunna ge dig som användare en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats. Om du inte godkänner användandet av cookies vill vi göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på vår webbplats kan sluta att fungera och därmed försämra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

 10. Kontakt
  Om du har några frågor i relation till behandlingen av din personliga data, användandet av cookies eller om du skulle vilja åberopa någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].


Denna integritets- & cookiepolicy uppdaterades senast 2020-11-16.