Hållbarhet & vård

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Som ni säkert vet jobbar vi mycket med hållbarhet och att underlätta för andra att göra detsamma.

Våra tjänster i sig gör mycket för miljön då man sparar mängder av vatten och andra resurser genom att laga & vårda det man redan har.

Men för att jobba ännu mer på detta så gör vi en hel del mer inom företaget. 


  • Vi använder oss i första hand av begagnade textilier vid reparation och måttanpassningar.

  • Begagnade material som används kommer via olika secondhand i Malmö. Dessa tar vi emot istället för att de ska då till soporna.

  • Genom att titta i förstahand på hållbarhet gör att vi sparar massvis av resurser. Inte bara mot våra kunder utan även i butiken.

  • Vi köper i första hand in begagnade maskiner och utrustning till verkstad & butik. 

  • Vi har personal som kan laga och underhålla vår maskinpark. Detta gör att vi inte behöver köpa nytt och kan på så sätt spara massa resurser. Men med noga underhåll minskar även slitage. Vilket i sin tur ökar livslängden och minskar åtgången av material och energi.

  • Vi har samarbetspartners nära oss, vilket minskar åkandet. Vi får även med oss många plagg på en resa. Det gör även att vi inte kör onödiga transporter utan har med oss mycket material var resa. 

  • Vi håller de flesta kund möten digitalt för att minska resandet. Men även ibland samla ihop flera vilket effektiviserar både miljö och arbetstid.

  • Vi sparar de flesta spill bitar och utbyten då dessa kan komma fungera på annat plagg. Vilket gör att vi minskar våra sopor och minskar miljöpåverkan.

  • Vi håller vår verksamhet mestadels via e-handel och digitalt vilket minskar belastningen med att var person skall ta sig till plats. Utan istället nu kan man skicka in & hämta sin beställning på språng. Vilket är den största anledningen till vår nu centrala lokal.