Varför cirkulär ekonomi? 

Naturen har inga avfall, endast resurser. Det som växer fram och sedan dör ut, återvänder tillbaka till moder jord. Av det växer det fram något nytt - tanken med cirkulär ekonomi är något liknande. Det som vi producerar och sedan använder - skall också kunna lagas, demonteras och återproduceras så att den får en längre livscykel och kan användas om, och om igen.

Vad är det då? 

Vi har idag utvecklat ett beteende och kretslopp som heter linjär ekonomi, och precis som man förklarar i videon ovan så köper vi prylar, använder dem, och sedan slänger. Att ständigt producera nya varor är inte, ur ett långsiktigt perspektiv, en hållbar utveckling för planeten.

Lär dig mer:

  • Läs mer (och uppmuntra ditt företag att bli medlem) i CirEko näringslivets branschorganisation för cirkulära affärer 
  • Lär dig mer om cirkulär ekonomi på Cradlenet. De är Sveriges plattform för kunskap om, och nätverkande kring, cirkulär ekonomi. 

Övriga länkar: