Vad mår Moder Jord bäst av?

|4/12, 2018

Vad mår Moder Jord bäst av?

Sverige, långa landet lagom. För nog är det långt, det är ungefär lika långt från Malmö till Kiruna som från Malmö till franska Rivieran. Är det då verkligen rimligt att skicka varor hela vägen genom Sverige bara för att laga kläder?

Kort svar: Ja!

Undersökning
Vi lät Malmös nya forskartalang Jonas undersöka detta. Han frågade sig hur resurskrävande det är att skicka ett par jeans tur & retur Kiruna till Malmö för att laga dem, jämfört med att producera ett par nya. Han valde att titta på just jeans, då det är den vanligaste lagningen som Repamera utför, och dessutom en resurskrävande produkt att producera ny.

Nyproduktion av jeans
Den största klimatpåverkan från ett par jeans, om man bortser från användningen, står produktionen för. Jeans tillverkas av bomull, som är ett väldigt resurskrävande material. För att producera ett enda par jeans krävs konstbevattning av cirka 8 200 liter (grundvatten). En människa dricker runt 2 liter vatten om dagen, vilket innebär att detta vatten skulle släcka törsten i över 10 år. Utöver enorma mängder vatten så används även mycket pesticider och kemikalier. Detta resulterar i att ett par nyproducerade jeans genererar runt 13,3 kg CO2-utsläpp.

Livscykelanalys
Resursåtgången för att laga ett par befintliga jeans via Repamera består av transport av plagget från Kiruna och tillbaka, förpackning, samt material- och elanvändning vid reparationen. Enligt Jonas LCA estimeras resursåtgången för att laga samt producera materialet vi lagar med till  2,6 kg CO2 och 440 liter vatten. En lagning kräver också endast 1/45 av de människo- & miljöskadliga kemikalierna som används vid nyproduktion. Att laga minskar alltså utsläppen till:

  • 19,5% av koldioxidutsläppen som nyproduktion hade krävt.
  • 5% av sötvattenåtgången.
  • 2% av människo- & miljöskadliga kemikalierna. (Human- & ekotoxicitet)

Vad väljer du?

/Gabriella